Daire Başkanlığı

 Daire Başkanı dairenin tüm alt birimlerinin yönetim ve denetiminden sorumludur. Sekreterya daire başkanlığının haberleşmesini etkin kılmak, daire başkanının toplantı, seyahat ve randevularını organize etmek; gelen – giden evrak kayıtlarını tutmak; Birimin her türlü yazışmalarını yapmak, takip etmek ve evrakların ilgili dosyalarına kaldırılmasını sağlamakla görevlidir. 1 Daire Başkanı, 1 Hizmetli/Sekreter görev yapmaktadır.
>