Duyurular

Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Aşamaları

Son Güncelleme Tarihi : 06.12.2016 10:51:22

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI  KURULUŞ VE İŞLEYİŞ AŞAMALARI

 1. KURULUŞ :
 • Etkinlik Talep Onay Formu (Kuruluş için doldurulacaktır.)
 • Kuruluş Dilekçesi (Koordinatör tarafından imzalanacaktır.)
 • Tüzük
 • Kurucu Üyeler İletişim ve İmza Tablosu (En Az 10 Kişi)
 • Yönetim Kurulu (3 Asil (Başkan ve 2 Başkan Yardımcısı), 3 Yedek)
 • Kurucu Üye Belgeleri
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Öğrenci Belgesi (Disiplin Cezası Almamıştır Onaylı)
  • Adli Sicil Belgesi
  • İkametgah
  • 2 Adet Fotoğraf

 

 1. KARAR DEFTERİ :

(3 Kişi (Başkan ve Yardımcıları) tarafından imzalanır.)

 • Etkinlik Talep Formu ile talep edilen faaliyetler işlenir.
 • Üye kayıtları ve üyelik iptalleri işlenir.
 • Genel Kurul Talepleri işlenir.

 

 1. ÜYE KAYIT DEFTERİ :
 • Üyeliği kabul edilen kişiler işlenir.

(Üyelik için gereken belgeler ; Üye Kayıt Formu,

                                        Nüfus Cüzdan Fotokopisi

                                        Öğrenci Belgesi (Disiplin Cezası Almamıştır Onaylı)

                                        1 Adet Fotoğraf

 • Üyelik iptalleri, Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda başvuru yapılması halinde Etkinlik Komisyonu Onayı ile gerçekleşir. (Mezuniyet, toplantı ve faaliyetlere katılmama ya da kişinin kendi talebi sebebiyle olur. Toplantı ve faaliyetlere katılmama ya da kişinin kendi talebi halinde, kişinin dilekçesi gerekir.)
 1. GENEL KURUL :
 • Etkinlik Komisyonu Onayı ile her yıl eylül-kasım aylarında yapılır.

(Güncel Üye İsim Listesi ile başvurulur.)

 • Toplantıya katılım en az üye tam sayısının yarısından 1 fazla olmalıdır.
 • Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ertelenir. (2. Toplantıda çoğunluk aranmaz.)
 • Yönetim Kurulu Adayları 6 kişi (3 Asil-3 Yedek) olarak başvuruda bulunur.
 • Aday başvuru sayısına göre açık ya da kapalı oylama yapılır.
 • Seçilen Yönetim Kurulu Adli Sicil ve Öğrenci Belgesi (Disiplin Cezası Yoktur Kaşeli), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf 1 hafta içinde güncelleyerek SKS’ye teslim eder.
 • Sağlık Kültür ve Spor Dairesini temsilen 1 Kişi toplantıya katılır.
İletişim

Telefon : 0(252) 211 1161

Fax       : 0(252) 211 1162

E-posta : sks@mu.edu.tr

Yukarı Çık