Akademik Personel

İsmet ÇOBAN
Öğretim Görevlisi
Şube Müdürü (Tedviren)
Fatma UZUN
Öğretim Görevlisi
Gündüz Bakımevi Sorumlusu
Cansel BIDIK
Öğretim Görevlisi
>