Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

       Birimimizde 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi;  dairenin genel amacı doğrultusunda satın alınan tüm araç gereç ve malzemenin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun kayıtlarını tutmak, sorumluluğu altındaki kayıtlı tüm malzemenin korunması ve muhafazasını temin etmek ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. 

 

İletişim

Telefon : 0(252) 211 1161

Fax       : 0(252) 211 1162

E-posta : sks@mu.edu.tr

Öğrenci Toplulukları
Yukarı Çık