Daire Başkanlığımız

       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre serbest zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.
 
      Diğer bir ifadeyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversitemizde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerimize beslenme hizmetleri sunan, öğrencilerimizin kültür, sanat, spor ve diğer sosyal alanlardaki ihtiyaçları ile psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir hizmet birimi ve ayrıca eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla tüm birimleriyle faaliyette bulunan bir hizmet birimidir.
 
       2547 Sayılı Kanun’un 47. Maddesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yüklenmiş olan bu görevler, Daire Başkanının koordinasyonu ve yönetiminde;
 
  • Beslenme Hizmetleri
  • Sağlık Hizmetleri
  • Kültür ve Sanat Hizmetleri
  • Spor Hizmetleri
  • Personel Hizmetleri
  • Sosyal Hizmetler (Gündüz Bakımevi)
  • Satınalma ve Tahakkuk Hizmetleri