Hizmetlerimiz

BURSLAR
 
Üniversitemizde eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için maddi açıdan zorluklar yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerimize Öğle Yemeği Yardımı, Kısmi Zamanlı Öğrenci statüsünde iş imkânı, Barınma imkânı sağlamakla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vakıf ve dernekler tarafından verilen burs ve yardımlar konusunda öğrencilerimize bilgilendirilmekte ve söz konusu kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurmaları sağlanmaktadır.

ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI

2547 Sayılı Kanun’un 46. Maddesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ücretsiz Yemek Yardımı Yönergesi doğrultusunda Üniversitemize kayıtlı başarılı ve muhtaç öğrenciler ile alanında başarılı öğrencilere verilecek olan ücretsiz yemek yardımı yapılmaktadır. 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılında 221 öğrencimiz ücretsiz öğle yemeği yardımından yararlanmıştır.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ

Kısmi Zamanlı Öğrenci uygulaması öğrencilerimizin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde (Spor Tesisleri, Sosyal Tesisler, Akademik Birimler, İdari Birimler ile Koordinatörlükler Vb.) çalıştırılması suretiyle, hem maddi kazanç elde etmelerine ve hem de uygulama becerisi kazanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılında 413 öğrencimize Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsü kapsamında iş imkânı sağlanmış olup 45 Saat karşılığı 715,00 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

BARINMA

Üniversitemize ait 115 kontenjanın bulunduğu merkez kampüs içerisinde bulunan residorm öğrenci yurdundan Yerleştirme puan türüne göre (EA,SÖZ,SAY,Y.DİL) Üniversitemiz Lisans Programlarına ilk üç sırada yerleşen 12 öğrenci, şehit ve gazi yakını veya terörle mücadelede görev yapan güvenlik görevlisi birinci derece yakını 2 öğrenci, Üniversitemiz öğrencisi iken milli başarı elde eden milli sporcu veya engelli 2 öğrenci olmak üzere 16 öğrencimiz ücretsiz yararlanmakta, geriye kalan kontenjandan ise genel not ortalaması 2,80’in üzerinde ya da yabancı dil hazırlık puanı 70’in üzerinde olan öğrenciler Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret üzerinden yararlanmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Mefharet Koçman Mediko-Sosyal Sağlık Merkezi ile Muğla Meslek Yüksekokulunda bulunan sağlık biriminde, Üniversitemiz öğrencileri ile üniversite personeli ve personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin poliklinik ve birinci basamak sağlık hizmeti ile danışmanlık hizmetlerini, 3 Hekim, 2 Hemşire, 1 Psikolog ve 1 Diyetisyen ile hafta içi her gün 08.30-12.00 / 13.00-17:30 saatleri arasında gerçekleştirmektedir.
Sağlık güvencesi olsun ya da olmasın tüm öğrencilerimiz ücretsiz muayene olabilmekte ve raporlu ilaçlarını e-reçete olarak yazdırabilmektedir.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında 1146 öğrencimiz Mediko-Sosyal Birimlerinden sağlık ve danışmanlık hizmeti almıştır.

KÜLTÜR SANAT VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler eğitim ve öğretim yılı süresince sürdürülmektedir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla yaratılan imkanlarla çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların yıl içerisinde yapılan etkinlikler çerçevesinde sahnelenmesi sağlanmaktadır.
Çalışmalar; Atatürk Kültür Merkezi (15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu, B Salonu, C Salonu, D Salonu), Fuaye Alanı, 3 Adet Seminer Odası İle yerleşke içerisinde yer alan Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları alanı, Güzel Sanatlar Eğitimi Konser Salonu, kapalı – açık spor tesisleri, Ahmet Altıntaş Salonu, Yaşar Özlem Amfisi, Tören Alanı, Ay Işığı Meydanı, Yamaç Park Rekreasyon Alanında gerçekleştirilmektedir.
Tesislerimiz günümüz teknolojisinin en üst seviyesindeki ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatılmış olup, kongre, sempozyum, panel, konferans, konser, tiyatro, sinema vb. etkinliklerde kullanılmaktadır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü bünyesinde Mesleki Bilinçlenme, Kültür, Sanat, Spor ve Sosyal Alanlarda çalışma yapmak üzere çeşitli alanlardan oluşan 152 topluluk faaliyet göstermektedir. Topluluklar yıl boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekte, yıl içerisinde düzenlenen gösteriler ile ülke çapında yapılan kültürel etkinliklere katılarak Üniversitemizi temsil etmektedir. Bu organizasyonlar kapsamında, satış ve tanıtım stantları, film ve tiyatro gösterimleri, yarışmalar, konserler, halk oyunları, animasyonlar, paneller, söyleşiler vb. etkinlikler yer almaktadır.
 
SPOR HİZMETLERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci ve personelinin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, sportif faaliyetlere ilgi duymalarını ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapmak, sporla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılımlarını sağlamak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde ülkemizin değişik illerinde düzenlenen üniversitelerarası sportif organizasyonlarda Üniversitemizin spor takımlarımız aracılığıyla temsil edilmesine imkan yaratmak, ayrıca üniversitemizin sportif amaçlı kullandığı tüm salon, saha, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını sağlamak, salon, saha, tesis ve malzemeleri sürekli kullanıma hazır bulundurmak, salon, saha, tesis ve malzemelerin sağlıklı, düzgün ve temiz bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek, sportif amaçlı düzenlenen üniversite içi, üniversitelerarası ya da uluslararası karşılaşmaların yapılacağı salon, tesis veya sahaları tanzim etmekle görevlidir.
Tesislerimize ait görsellere ve bilgilere web sistemiz Tesislerimiz menüsü üzerinde spor tesislerimiz sekmesinden erişebilirsiniz.

BESLENME HİZMETLERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri ve personelinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kantin, kafeterya ve yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamak ve denetlemektedir. Söz konusu hizmet kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelin enerji ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan yemek listeleri doğrultusunda günde yaklaşık 5000 kişiye öğle ve akşam yemeği verilmektedir.
Yerleşkemizin beslenme amaçlı en önemli tesislerinden birisi Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı dır. Söz konusu tesis bünyesinde Özel yemek salonu, a’la carte restaurant, tabldot yemek salonları ve kafeteryası ile 1200 oturma kapasiteli lezzetli ve sağlıklı beslenme hizmeti sunulmaktadır.
İlçe Birimlerimizde öğrenim gören öğrencilerimizin yemek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca yapılan ihale sonucunda anlaşma yapılan müstecir firmalar aracılığı ile yerine getirilmektedir.


KANTİN-KAFETERYA HİZMETLERİ

Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokullarında kantin- kafeterya hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz ve mensuplarımız günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ürün ve malzemeleri (sıcak- soğuk yiyecek ve içecekler, kırtasiye, market ürünleri...vb.) piyasa fiyatlarının altında tüm kantin ve kafeteryalarımızdan temin edebilmektedirler.