Politikalarımız

 • Üniversitemiz öğrencilerinin sağlıklı ve uygun ortamlarda barınmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Öğrencilerin sağlıklı ve ekonomik koşullarda kaliteli beslenmeleri için gerekli tedbirleri almak.
 • Üniversitemiz çalışanları ile onların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına ve öğrencilerimize birinci kademe nitelikli sağlık hizmeti vermek.
 • Nitelikli ve yaygın bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.
 • Öğrencilerimizin burs ve kredi imkanlarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 • Üniversitemiz çalışanlarının okul öncesi çocuklarına gündüz bakım evi, kreş, anaokulu vb. hizmetleri en yaygın şekilde yapmak.
 • Öğrencilerimizin serbest zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan ve fırsat yaratmak.
 • Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere aktif olarak katılımlarını sağlamak.
 • Öğrencilerimizin sosyal sorumluluklar üstlenebileceği dernek, topluluk vb. örgütlenmeleri teşvik etmek.
 • Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Üniversitemizin eğitim ve bilim hizmetlerine destek amaçlı çalışmalar yapmak.
 • Dairenin görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik gerekli tesis, saha ve alanları oluşturmak ve bu hizmetlerin etkin ve verimli şekilde verilmesini sağlamak