Gündüz Bakımevi Müdürlüğü

 Gündüz Bakımevi Koordinatörlüğü, Üniversitemiz çalışanlarının okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamakla görevlidir. Gündüz Bakımevi’nde; 1 Uzman, 1 Çocuk Gelişimcisi ve 5 Hizmetli, 3 Şirket Elemanı olmak üzere toplam 10 personel görev yapmaktadır.
>