Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Müdürlüğümüz öğrenciler ve çalışanlar ile çalışanların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin beden ve ruh sağlığına yönelik her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, gerekli muayene, kontrol, sevk gibi işlemleri yapmakla görevlidir.
Müdürlüğümüz bünyesinde önleyici sağlık hizmetleri, medikal tanı ve tedavi hizmetleri, ilk yardım ve bakım hizmetleri, gençlik danışma birimi hizmetleri yerine getirilmektedir.
Ayrıca Üniversitemiz birimlerinde çalışan öğrencilerin kısmi zamanlı statüde çalıştırılması ile ilgili işlemleri ve bunlara ait aylık ücret bordlarının düzenlenmesi işlemlerini yapmakla görevlidir.
Öğrencilerin burs ve kredi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.
Müdürlüğümüzde 2 Doktor, 2 Diş Hekimi, 1 Uzman, 1 Psikolog, 4 Hemşire, 1 Laborant, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli, 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere 17 personel görev yapmaktadır.