Satınalma Şube Müdürlüğü

Dairemizin temel fonksiyonları içerisinde sayılan işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler ile ilgili alım, satım, yapım, taşıma, kiralama vb. işleri mevcut yasa ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmekte ve bunlara ilişkin tahakkuk evraklarını hazırlamaktadır.
Satınalma Şube Müdürlüğümüzün bünyesinde, 1 Tedviren Şube Müdürü/Ayniyat Saymanı, 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 3 personel görev yapmaktadır. 
 
>