Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

      Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, sportif faaliyetlere ilgi duymalarını ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapmak, sporla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde ülkemizin değişik illerinde düzenlenen üniversitelerarası sportif organizasyonlarda Üniversitemizin spor takımlarımız aracılığıyla temsil edilmesine imkan yaratmak, ayrıca üniversitemizin sportif amaçlı kullandığı tüm salon, saha, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını sağlamak, salon, saha, tesis ve malzemeleri sürekli kullanıma hazır bulundurmak, salon, saha, tesis ve malzemelerin sağlıklı, düzgün ve temiz bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek, sportif amaçlı düzenlenen üniversiteiçi, üniversitelerarası ya da uluslararası karşılaşmaların yapılacağı salon, tesis veya sahaları tanzim etmekle görevlidir. Tesislerimize ait görsellere ve bilgilere web sistemiz Tesislerimiz menüsü üzerinde spor tesislerimiz sekmesinden erişebilirsiniz.
       Bu birimimizde bir Şube Müdürü, bir Şef, iki Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, beş Hizmetli,  altı Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) olmak üzere toplam 15 personel görev yapmaktadır.
 Yasin ÖNER 
Spor Şube Müdürü
      0252 211 1177       
    
 


Kazım GÜLER
Şef
0252 211 1299     
         Özcan YUVARLAK
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Yazı İşleri
0252 211 1164
   
 


Tamer Doğan KÜÇÜK
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Kampüs Spor Salonu Danışma
0252 211 1184
         


Cumhur AKYÜREK
Hizmetli
Kampüs Spor Salonu - Yamaç Park-
Ayışığı Meydanı Açık Spor Sahaları

 
 

Sedat ÜMÜTLÜ
Hizmetli
Açık Spor Tesisleri
(Futbol Sahası Atletizm Pisti)
 

Şahin BELGE
Hizmetli
Kampüs Spor Salonu -
Spor Malzemeleri Depo Sorumlusu
         


Nevzat BAHÇE
Hizmetli
Kapalı Yüzme Havuzu
 


Durmuş YAĞLI
Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi)
Kampüs Spor Salonu -
Rekreasyon Sahaları
 

Erkan GÜMÜŞ
Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi)
Eski BESYO Spor Salonu
         


Güray KALELİ
Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi)
Kampüs Spor Salonu
 

Vedat YILDIZ
Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi)
Muğla Meslek YO Merkez Spor Salonu
 

Hatice TEZCAN
Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi)
Kampüs Spor Salonu
         


Osman YAĞLI
Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi)
Tenis Kortları