Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, sportif faaliyetlere ilgi duymalarını ve serbest zamanlarını ilgi duydukları branşlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalar yapmak, sporla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde ülkemizin değişik illerinde düzenlenen üniversitelerarası sportif organizasyonlarda Üniversitemizin spor takımlarımız aracılığıyla temsil edilmesine imkan yaratmak, ayrıca üniversitemizin sportif amaçlı kullandığı tüm salon, saha, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını sağlamak, salon, saha, tesis ve malzemeleri sürekli kullanıma hazır bulundurmak, salon, saha, tesis ve malzemelerin sağlıklı, düzgün ve temiz bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek, sportif amaçlı düzenlenen üniversiteiçi, üniversitelerarası ya da uluslararası karşılaşmaların yapılacağı salon, tesis veya sahaları tanzim etmekle görevlidir. Bu birimimizde 1 Şef,1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bekçi, 6 Hizmetli, 1 Temizlik Firması Elemanı olmak üzere toplam 10 personel görev yapmıştır.
>